Soutěž Cesty městy 2011


Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy ČR – BESIP vyhlásilo soutěž Cesty městy. Cílem soutěže je ocenit řešení zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR.

V kategorii liniových řešení získal ocenění za první místo a 70 tis. Kč odměny projekt cyklostezky v ulici Na Řádku. Stezka vede podél jednosměrné komunikace, která se využívá k přístupu do přilehlého sídliště Slovácká. Povrch komunikace tvořil litý, poškozený asfalt, okolí postrádalo estetickou úpravu. Rekonstrukci za 6,4 mil. korun financovalo město Břeclav, třetinu dal státní fond dopravní infrastruktury. Výsledkem je nový povrch vozovky, parkovací stání, kontejnerové boxy a veřejné osvětlení. Komunikace je pro cyklisty obousměrná díky protisměrnému cyklopruhu. Rekonstruován byl chodník a instalovány zpomalovací prahy u přechodů pro chodcem. Úsek nově spojil část Stará Břeclav a centrum města, cyklisté se mohou vyhnout frekventované a pro jízdu na kole nevhodné ulici Sovadinova.

Cyklostezka Na Řádku

logo Nadace Partnerství