Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav


Město Břeclav v letech 2013–2014 zrealizovalo projekt pod názvem „Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav“, jehož cílem bylo přispět k přeshraniční integraci a posílit přátelské vazby mezi městy Trnava a Břeclav. Cílem je zvýšit dostupnost dvou turisticky atraktivních regionů a rozšířit povědomí o těchto městech a jejich nabídce.

Obsah projektu
V rámci projektu byla na obou stranách vytvořena nová atrakce pro návštěvníky, zpřístupněna byla v Břeclavi vyhlídková zámecká věž a v Trnavě byla zpřístupněna další část hradebního systému s ochozem (obě města tak rozšíří svoji nabídku o nový zážitkový produkt kulturního vyžití, zábavy a oddychu). Dále byly vytvořeny propagační materiály, které obsahují turistické atraktivity obou měst a jejich okolí.

V konečném důsledku se zintenzivní dlouhodobá spolupráce mezi městy Trnava a Břeclav a rozšíří se vzájemné poznání veřejnosti o historických i současných zajímavostech obou partnerských měst.

Projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   45 664 EUR
- dotace OPPS ČR-SR         43 127 EUR
- příspěvek ze SR                   2 537 EUR

Zámecká věž

logo OPPS ČR-SK

logo_EU(bez hranic)