Strategie rozvoje města


VIZE MĚSTA BŘECLAV

Město střední velikosti, které je dobře dostupné, bezpečné, 

přitažlivé pro podnikatele a nabízí kvalitní rezidenční zázemí svým 

obyvatelům i služby turistům, využívajícím atraktivit v blízkosti 

města.  

Město, které je blízké všem a odkud je všude blízko.  

Město Břeclav.

Strategický plán rozvoje města Břeclavi
Příloha č.1 SWOT analýza měst Břeclavi
Příloha č. 2 Navrhovaná část v detailu
Příloha č. 3 Implementace SP
Příloha č. 4 Akční plán
Příloha č. 5 Územní průmět strategie