Strategie rozvoje úřadu, informační strategie a metodika zlepšování se systémem zavádění inovací


VIZE MĚSTSKÉHO ÚŘADU BŘECLAV

 „SLUŽBA LIDEM SPOLEČNĚ“ 

Je to náš zájem a respekt, které lidé očekávají. 

Je to naše pomoc a ochota, kterou dostávají. 

Je to naše znalost a profesionalita, která nachází řešení. 

Je to naše loajalita a odpovědnost k dodržování pravidel.

Je to Vaše důvěra v naše schopnosti.

SRU - Strategie rozvoje úřadu
SRU - Karty strategických cílů
IS - Informační strategie města Břeclav
IS - Karty strategických cílů
MZI - Karty projektu
MZI - Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací