Svatováclavské slavnosti v roce 2011


Projekt je zaměřen na udržení stávajících v současnosti již, tak málo obvyklých folklorních zvyklostí. Jednou z forem zachování těchto kulturních hodnot je beze sporu i konání tradičních Svatováclavských slavností. Akce se týká prezentace místních i okolních neprofesionálních folklorních souborů a slováckých krúžků. Slavnosti jsou svou obsahovou stránkou zaměřeny i na další doprovodné akce k zvýšení zájmu širšího okolí o tuto každoročně konanou reprezentační akci.

Obsah projektu
Břeclavské svatováclavské slavnosti jsou bezesporu největší událostí místní kultury, která už dávno překročila hranice regionu. Slavnosti každoročně navštěvují desetitisíce lidí. Několikadenní program zahrnuje řadu koncertů, tanečních vystoupení i divadlo. Důležitou částí programu je místní tradice. Na slavnosti se tak sejde na 600 účinkujících za doprovodu neprofesionálních dechových a cimbálových muzik. Slavnosti začínají už v pátek, kdy se sejdou dobrovolníci z řad místních občanů i z blízkého okolí a ručně staví máju. V sobotu vystupují jednotliví účinkující na dvou podiích, kde představují své umění divákům. V neděli začíná hodová veselice průvodem krojované chasy přes město a předáním hodového práva starostou města. Součástí slavností je i Mezinárodní dětský folklorní festival na který jsou zvány dětské soubory z tuzemska i zahraničí. Kolorit slavností je obohacen i jarmarkem tradičních lidových řemesel a výrobků.

Finanční zdroje
- celkové náklady na projekt   200 000 Kč
- dotace z rozpočtu JMK         200 000 Kč

Svatováclavské slavnosti

logo JMK