Světový den bez tabáku 2012


Na poslední květnový den připadá každoročně osvětová kampaň zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň Světový den bez tabáku je podporovaná Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). U příležitosti kampaně se každoročně koná řada osvětových akcí ve Zdravých městech, obcích a regionech. Probíhají „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další osvětové akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých.

Zdravé město Břeclav spolupracuje s mateřskými, základními i středními školami a také s Kontaktním centrem s terénním programem. Společně připravujeme program pro děti, studenty a také pro širokou veřejnost.

Mateřské skoly - paní učitelky a vychovatelky dětem vysvětlí škodlivost kouření a celkově drog, čtení tématické knihy, poté si zahrají hry nebo se společně pokusí vytvořit plakát na motiv této problematiky.

Základní školy - vyhlásili literární a výtvarné soutěže na téma "Boj se závislostí". Práce budou vystaveny ve školách, popřípadě po vyhodnocení ty nejlepší práce budou vystaveny na Městském úřadu v Břeclavi. Děti budou za tyto práce odměněny právě ze získané finanční podpory z dotace JMK.

Střední školy - na těchto školách studují už přece jen starší děti a s kouřením nebo drogami mají nějaké zkušenosti. Proto jsme domluvili přednášku, nebo možná spíš takové povídání a beseda s žáky o drogové závislosti a o tom, jaký je život narkomana, s panem Mgr. Štěpánem Žáčkem, vedoucím programu Kontaktního centra s terénním programem sídlícím v Břeclavi, který se věnuje především drogově závislým, přičemž nám pan Žáček také přislíbil, že k tomuto dnu připraví také Den otevřených dveří v jejich Kontaktním centru.

Světový den bez tabáku proběhl také v Nemocnici Břeclav od 11.00 do 16:30 hodin.
Chcete-li se zbavit závislosti na tabáku, potřebné rady a odbornou pomoc Vám poskytne personál Plicního odd., Pavilon A, 3. patro - Plicní ambulance.

Plakát Nemocnice