Systém včasné intervence


Hlavním cílem projektu je odklánět děti od kriminální kariéry za pomoci cíleného realizování preventivních aktivit směřovaných na děti, které jsou v péči sociálně-právní ochrany.

Obsah projektu
Do Systému včasné intervence (SVI) vkládají pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí informace o dětech ze škol, státního zastupitelství, policie ČR, městské policie, Probační mediační služby či dětských lékařů. Jedná se zejména o informace, které mohou v konečném důsledku chránit děti a mladistvé před trestnou činností páchanou na nich nebo jimi. Systém je vládní prioritou a v blízké době by měl být zaveden v celé zemi. Informace putují v případě stěhování s dětmi a SVI bude tedy představovat propracovanou celonárodní elektronickou síť na ochranu dětí. Díky propojení mezi jednotlivými subjekty se předpokládá, že SVI výrazně pomůže k řešení problematiky delikventní mládeže.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   1 695 570 Kč
- zdroje žadatele                      339 114 Kč
- dotace MV ČR                    1 356 456 Kč

logo MV ČR