Třídění bioodpadu ve městě Břeclav, kompostéry 2013 - 2014