Typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo


Cílem projektu je rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti prostřednictvím upgradu kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště CzechPOINT.

Obsah projektu:
V rámci tohoto projektu bylo vylepšeno 1 kontaktní místo veřejné správy (CzechPOINT). Bylo pořízeno technické a technologické vybavení místního pracoviště – USB Token včetně licence, laserová čtečka, čtečka čipových karet, sluchátka s mikrofonem pro obsluhu, grafická karta, monitor klienta a kopírovací zařízení. Pořízené vybavení a zařízení včetně pracoviště bylo označeno dle pravidel pro publicitu. Realizací bylo dosaženo rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti; prostřednictvím elektronické správy bylo umožněno občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřadem územní samosprávy.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   60 207 Kč
- zdroj žadatele                     11 299 Kč
- dotace IOP                          48 908 Kč

logo IOP+EU