Údržba cyklistických stezek v Břeclavi 2012


Cílem je minimalizace závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, vzniklých povětrnostními vlivy. Dílčím cílem je podpora rozvoje cyklistické dopravy s důrazem na její bezpečnost a potřeby jejích uživatelů.

Obsah projektu
Hlavním úkolem této akce je údržba cyklistických stezek v centru města (ulice Na řádku, Sovadinova, Na zahradách a Stromořadní), tedy především úklid, odvoz odpadků z odpadkových košů a údržba zeleně. Tento projekt získal podporu z dotačního programu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2012.

Finanční zdroje
- celkové výdaje projektu   100 780 Kč
- zdroje žadatele                  55 080 Kč
- dotace z rozpočtu JMK      45 700 Kč

Cyklistická stezka Cukrovar

logo JMK