Úklid odpadků s žáky břeclavských škol


Město Břeclav, odbor životního prostředí uspořádalo ve dnech 16. 5. a 18. 5. 2017 akci s názvem „Úklid odpadků s žáky břeclavských škol“. Tohoto úklidu se zúčastnilo 25 žáků 9. třídy  Základní školy Poštorná a  20 žáků 8. třídy Základní školy Charvátská Nová Ves. Spolu s pracovníky odboru životního prostředí sbírali odpadky na turistických stezkách na trase směrem k Rendez-vous a v Kančí oboře. Odměnou za účast na této prospěšné akci jim bylo hledání pokladu, občerstvení a nezbytný táborák s opékáním špekáčků.

odpadky.jpg        odpadky2.JPG