Ostatní zprávy


Zverejnění
27.09.2021
Odebrání
05.10.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 137172/2021
Zverejnění
24.09.2021
Odebrání
06.10.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 137819/2021
Zverejnění
24.09.2021
Odebrání
12.10.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 137872/2021
Zverejnění
21.09.2021
Odebrání
07.10.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 134844/2021
Zverejnění
17.09.2021
Odebrání
05.10.2021
Původce
Krajský úřad JMK
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
JMK 134440/2021
Zverejnění
17.09.2021
Odebrání
11.10.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Volby 2021
Značka
MUBR 132500
Zverejnění
07.09.2021
Odebrání
02.01.2024
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
UZSVM/BBV/7043/2021-BBVM
Zverejnění
27.08.2021
Odebrání
01.11.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 98203/2021
Zverejnění
23.08.2021
Odebrání
11.10.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Volby 2021
Značka
MUBR 117470/2021
Zverejnění
23.08.2021
Odebrání
01.10.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 115694/2021
Zverejnění
17.08.2021
Odebrání
31.03.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 104698/2021
Zverejnění
29.06.2021
Odebrání
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
Informace
Značka
MUBR 84817/2021
Zverejnění
24.06.2021
Odebrání
01.10.2021
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
rozhodnutí, usnesení aj.
Značka
MUBR 82636/2021
Zverejnění
14.06.2021
Odebrání
Původce
Exekutorský úřad Plzeň - sever
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
č.j 106 EX 3208/08-180
Zverejnění
13.05.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKSEF
Zverejnění
13.05.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKSFA
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
30.11.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 4604/2021
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
30.11.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 4598/2021
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
30.11.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 4585/2021
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
Původce
Krajský úřad Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka

Ostatní zprávy - archiv