Ostatní zprávy


Zverejnění
15.06.2021
Odebrání
01.07.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 77300/2021
Zverejnění
15.06.2021
Odebrání
24.06.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 77229/2021
Zverejnění
14.06.2021
Odebrání
25.06.2021
Původce
Krajský úřad JMK
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 76324/2021
Zverejnění
14.06.2021
Odebrání
Původce
Exekutorský úřad Plzeň - sever
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
č.j 106 EX 3208/08-180
Zverejnění
09.06.2021
Odebrání
25.06.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 74163/2021
Zverejnění
07.06.2021
Odebrání
23.06.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
rozpočet
Značka
MUBR 72087/2021
Zverejnění
02.06.2021
Odebrání
18.06.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 71057/2021
Zverejnění
13.05.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKSEF
Zverejnění
13.05.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor majetkový (OM)
Typ
záměry
Značka
S00RP00VKSFA
Zverejnění
09.03.2021
Odebrání
02.01.2024
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
UZSVM/BBV/1822/2021-BBVM NIV únor 2021/Če
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
30.11.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 4604/2021
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
30.11.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 4598/2021
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
30.11.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 4585/2021
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
Původce
Krajský úřad Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka
Zverejnění
22.12.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
rozpočet
Značka
MUBR 199568/2020
Zverejnění
18.12.2020
Odebrání
Původce
Dobrovolný svazek obcí LVA
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 199020/2020
Zverejnění
17.12.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 198609/2020
Zverejnění
16.11.2020
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor správních činností (OSČ)
Typ
ostatní smlouvy
Značka
S00RP00WA323
Zverejnění
01.10.2020
Odebrání
03.08.2021
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 158476/2020

Ostatní zprávy - archiv