Ostatní zprávy


Zverejnění
27.05.2022
Odebrání
06.06.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 80857/2022
Zverejnění
27.05.2022
Odebrání
07.06.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 80383/2022
Zverejnění
27.05.2022
Odebrání
14.06.2022
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
Rada a Zastupitelstvo města
Značka
MUBR 80631/2022
Zverejnění
26.05.2022
Odebrání
10.06.2022
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
výběrová řízení
Značka
MUBR 80491/2022
Zverejnění
25.05.2022
Odebrání
10.06.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 78771/2022
Zverejnění
25.05.2022
Odebrání
03.06.2022
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor stavební a životního prostředí (OSŽP)
Typ
oznámení
Značka
MUBR 79089/2022
Zverejnění
25.05.2022
Odebrání
10.06.2022
Původce
DSO
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 78572/2022
Zverejnění
16.05.2022
Odebrání
15.06.2022
Původce
Exekutorský úřad Brno - venkov
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
dražby a exekuce
Značka
č.j. 137 Ex 13573/19-66
Zverejnění
13.05.2022
Odebrání
03.06.2022
Původce
Město Břeclav
Odbor
Městská policie (MP)
Typ
Informace
Značka
MUBR 73700/2022
Zverejnění
27.04.2022
Odebrání
30.05.2022
Původce
Vodovody a kanalizace Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 66336/2022
Zverejnění
13.04.2022
Odebrání
14.07.2022
Původce
Česká republika - Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad pro Jm kraj Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
SPU 118973/2022/On
Zverejnění
22.02.2022
Odebrání
02.01.2024
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Břeclav
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
UZSVM/BBV/1602/2022-BBVM
Zverejnění
23.12.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
rozpočet
Značka
MUBR 200601/2021
Zverejnění
17.12.2021
Odebrání
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
rozpočet
Značka
MUBR 198682/2021
Zverejnění
25.11.2021
Odebrání
Původce
Dobrovolný svazek obcí LVA
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
ostatní zprávy
Značka
MUBR 184689/2021
Zverejnění
30.09.2021
Odebrání
16.11.2022
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 139907/2021
Zverejnění
30.09.2021
Odebrání
16.11.2022
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 139912/2021
Zverejnění
30.09.2021
Odebrání
16.11.2022
Původce
Město Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
dotace
Značka
MUBR 139909/2021
Zverejnění
29.06.2021
Odebrání
Původce
Městský úřad Břeclav
Odbor
Odbor ekonomický (EO)
Typ
Informace
Značka
MUBR 84817/2021
Zverejnění
14.01.2021
Odebrání
Původce
Krajský úřad Brno
Odbor
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Typ
oznámení
Značka

Ostatní zprávy - archiv