Územní studie - S5c, Břeclav – Poštorná, Plochy S-16, BV-18c, BV-18d, BV-18e


"Územní studie - S5c, Břeclav – Poštorná, Plochy S-16, BV-18c, BV-18d, BV-18e" byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 22.08.2018.

Místa, kde je možno do územní studie nahlížet :

  • MěÚ Břeclav, odbor stavební úřad
  • KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Město Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení rozvoje
  • MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování (pořizovatel)

US_S5c_Textova_cast.pdf US_S5c_Textova_cast.pdf (7,70 MB)

US_S5c_B1_Sirsi_vztahy.pdf US_S5c_B1_Sirsi_vztahy.pdf (2,37 MB)

US_S5c_B2_Urban_reseni.pdf US_S5c_B2_Urban_reseni.pdf (5,11 MB)

US_S5c_B3_Vykr._doprav._a_tech_reseni_uzemi.pdf US_S5c_B3_Vykr._doprav._a_tech_reseni_uzemi.pdf (1,19 MB)

US_S5c_B4_Vlastnicke_vztahy.pdf US_S5c_B4_Vlastnicke_vztahy.pdf (7,04 MB)

US_S5c_B5_Hmotove_reseni.pdf US_S5c_B5_Hmotove_reseni.pdf (3,82 MB)