VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA BŘECLAV


Pojďte s námi společně rozhodnout o budoucnosti našeho města.

Srdečně Vás zveme na 1. Veřejné Fórum Zdravého města v Břeclavi, které se uskuteční 3. října v 17:00 hodin v sále Městské knihovny Břeclav.
Jedná se o veřejné projednání k celkovému rozvoji města Břeclavi a cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od našich občanů. Akce se zúčastní nejen zástupci veřejné správy, ale tímto zveme především Vás, širokou veřejnost.

Diskuse bude probíhat formou tematických oblastí přičemž se účastníci řadí do oblastí dle svého výběru a zájmu a poté formulují jednotlivé problémy či náměty.
Tématické oblasti pro Veřejné fórum Zdravého města Břeclav:
1. Občan a úřad, ekonomika, 
2.
Zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby, bezpečnost občanů,
3. Životní prostředí, údržba,
4. Sociální problematicka, socio-patologické jevy, sociální služby,
5. Vzdělání, volný čas, sport,
6. Kultura, památková péče a společenský život, cestovní ruch,
7. Doprava,
8. Stůl Mladých.

Z předložených problémů účastníci fóra společně stavoví svým hlasováním deset největších problémů – 10 P, které jsou nejzásadnější z pohledu obyvatel a jsou hlavním společným výstupem Veřejného fóra Zdravého města.
Výstupy akce jsou následně uvedeny ve veřejné anketě, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti.

Na akci bude také losování dárků pro účastníky a také je zajištěno občerstvení.