Vyjádřete se k prioritám města Břeclavi v anketě


Zhruba padesátka břeclavských občanů přišla v polovině října diskutovat do KD Delta o tom, co je ve městě nejvíce trápí. V rámci projektu Zdravé město Břeclav mohli své návrhy a připomínky probírat u devíti stolů, které představovaly jednotlivé okruhy témat - občan a úřad, zdraví, bezpečnost, prevence, životní prostředí, sociální oblast, vzdělávání, volný čas a sport, kultura, památky a cestovní ruch, doprava, ekonomika a podnikání a pouze pro mladé diskutéry byl určen Stůl mladých. Ze všech návrhů se pak hlasováním vybraly ty, které účastníci diskuze považovali za nejzávažnější. Nikoho asi nepřekvapilo, že nejvíce hlasů dostala potřeba řešit průjezdnost města. Mezi další priority občanů patřilo spojení všech městských částí cyklostezkami, rekonstrukce staré tržnice, přiblížení řeky lidem (obnovení přírodního charakteru, vytvoření míst k posezení), vytvoření promyšlené koncepce městské zeleně, zlepšení veřejného pořádku na pěší zóně, vznik amfiteátru nebo zajištění alternativního vzdělávání. Ti, kteří se setkání nemohli zúčastnit, se mohou k problémům města vyjádřit v anketě, která je k dispozici níže

http://www.survio.com/survey/d/L4P5T5O9N5K9F1S7U nebo zasláním vyplněného dotazníku (v příloze) na adresu marketa.pavuckova@breclav_eu. V tištěné formě bude také v listopadovém vydání měsíčníku Radnice.

ANKTETA 2.docx, soubor typu docx, (52,31 kB)