Výměna dešťových vpustí v lokalitě sídliště Na Valtické


Lhůta pro podání nabídek končila dne 27. června 2016 v 9:00 hod.

Datum zveřejnění
7. 7. 2016

Původce
MÚ Břeclav

Odbor

ORS

pdf.pngOznámení o výběru.pdf
pdf.pngRozhodnutí o vypsání VŘ.pdf
pdf.pngSOD 51-2016-ORS DV Valtická.pdf