Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky


Cílem výsadeb je obnova historického rázu krajiny, podpora biologické rozmanitosti, zvýšení estetické a ekologické hodnoty a vytvoření turisticky lákavé lokality.

Obsah projektu
Předmětem tohoto projektu je výsadba dřevité vegetace podél Ladenské cesty v lokalitě Rytopeky. K výsadbě bylo použito 61 kusů alejových stromů dubu zimního se zapěstovanou korunkou a dále 76 kusů sazenic třešně obecné. V současné době probíhá následná péče, díky které budou nahrazeny stromy,které se neujaly.

V rámci tohoto projektu byla získána dotace z Operačního programu životní prostředí v celkové výši 186 762 Kč.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   226 705 Kč
- zdroje žadatele                     39 943 Kč
- dotace OPŽP                      186 762 Kč

Výsadba Rytopeky

logo OPŽP+EU