Břeclav - Výtahy v Domově seniorů


Jednalo se o rekonstrukci a dovybavení stávajících 2 ks lůžkových výtahů a výměna 1 ks osobního výtahu dle podrobných specifikací. 

Stavba probíhala od října do prosince roku 2016.

Celkové náklady na stavbu byly 2 156 250 Kč. vč. DPH. Stavba byla spolufinancována z dotace poskytnuté Jihomoravským krajem.