Výtvarná soutěž ke Dni Země


Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická 4 vyhlašuje

23. ročník dětské výtvarné soutěže u příležitosti
oslav Dne Země "Ohrožená přírod naší Země"

v letošním roce na téma "Lužní les na jaře"

22. dubna si všichni připomeneme Den Země.
Už Vás někdy napadlo, co bychom mohli pro naši krásnou Zemi udělat?
Samozřejmě si o tématu vyprávět, můžeme uklízet okolí, čistit les, potůčky, chránit volně žijící zvířata.
Ale můžeme i malovat krásné obrázky, kterými vyjádříme to, jak máme přírodu rádi, jak nám záleží na její ochraně.
Proto se zamyslete, hledejte krásná zákoutí v blízké přírodě, hledejte i fotografie z přírody, poproste o pomoc v
aše učitele a kreslete, malujte, tvořte.

Všechny potřebné informace naleznete v příloze.