Zajištění osobnostní bezpečnosti osob


Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 10. 2015 v 9:00 hod.

Datum zveřejnění
6. 11. 2015

Původce

Městská policie Břeclav

oznámení o výběru nejvhod.nabídky.pdf
rozhodnutí o vypsání VZ.pdf
smlouva o dílo.pdf