Záplavové území


Zde najdete informace a mapy stanovených záplavových území.

  • Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovil dne 26.10.2011 záplavové území významného vodního toku Trkmanka v km 0,000 - 41,285. (účinnost 18.11.2011)
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovil dne 18.8.2009 záplavové území

- významného vodního toku Morava v km 69,450 - 121,110
- významného vodního toku Dyje v km 0,000 - 18,283
- významného vodního toku Kyjovka v km 0,000 - 28,750

  • Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovil dne 9.7.2009 záplavové území významného vodního toku Dyje v km 18,283 - 42,000

Dokumenty