Zateplení a výměna oken Domu školství


Cílem projektu je snížení tepelných ztrát výše uvedené budovy tak, aby po realizaci projektu splňovala nízkoenergetický standart pro energetickou náročnost budov podle platné normy.

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště a výměna oken domu školství v Břeclavi. Primární oblastí podpory je realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří, instalaci termostatických hlavic a vyregulování topení, čímž bude vytvořen předpoklad pro dosažení snížení emisí skleníkových plynů.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   14 732 988 Kč
- zdroj žadatele                       7 695 257 Kč
- dotace ERDF/FS                  6 646 744 Kč
- dotace SŽP                             390 987 Kč

logo OPŽP+EU

logo SFŽP