Zateplení a výměna oken ZŠ Slovácká Břeclav


Hlavním cílem projektu je snížení energetických ztrát ve školském objektu města Břeclav tak, aby navržená opatření zohledňovala vnější klimatické podmínky, lokální klimatické podmínky, vnitroklimatické prostředí a efektivnost investice do zateplení.

Obsah projektu
Zateplení budovy základní školy v Břeclavi sestává ze zateplení fasád a z výměny výplní otvorů v pavilonech školy A, B, C, D, E, F, G. Realizace tohoto projektu přinese snížení energetické náročnosti jednotlivých budov, úsporu nákladů vynaložených na energie a snížení emisí oxidu uhličitého.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   19 023 704 Kč
- zdroje žadatele                     7 627 482 Kč
- dotace ERDF/FS                10 763 099 Kč
- dotace SFŽP                           633 123 Kč

logo OPŽP+EU

logo SFŽP