Zateplení a výměna otvorových výplní – MŠ Břeclav, Osvobození


Cílem projektu je snížení energetických ztrát objektu MŠ Břeclav, Osvobození, které povedou k dosažení úspor spotřebované energie na vytápění objektu, snížení prostupu tepla vnějším pláštěm budovy a výplněmi otvorů ve fasádě. Dosažená úspora povede ke snížení emisí škodlivin v ovzduší.

Obsah projektu
Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu budovy Mateřské školy v místní části Břeclavi - Poštorná. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a v zateplení vodorovných konstrukcí. Stavbu provedla společnost VISPO CZ. s.r.o., Věteřov 57, 697 01, Kyjov, IČ: 26278553. Stavební práce provedeny v průběhu roku 2013.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   2 611 011,42
- zdroje žadatele                   1 197 926,36 Kč
- dotace z OPŽP                   1 334 580,35
- dotace SFŽPČR                      78 504,71

Zateplení MŠ Osvobození

logo OPŽP+EU

logo SFŽP