Zateplení a výměna otvorových výplní – ZŠ Jana Noháče


Cílem projektu je snížení energetických ztrát objektu Základní školy Jana Noháče, které povedou k dosažení úspor spotřebované energie na vytápění objektu, snížení prostupu tepla vnějším pláštěm budovy a výplněmi otvorů ve fasádě. Dosažená úspora povede ke snížení emisí škodlivin v ovzduší.

Obsah projektu
V rámci tohoto programu byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí. Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu budovy Základní školy Jana Noháče v Břeclavi. Objekt má tři vzájemně propojené části. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, střešního pláště a výměně otvorových výplní. Stavbu provedla společnost VISPO CZ. s.r.o., Věteřov 57, 697 01, Kyjov, IČ: 26278553. Stavební práce provedeny v průběhu roku 2013.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   2 531 036,48 Kč
- zdroje žadatele                   1 328 001,10 Kč
- dotace z OPŽP                   1 136 200,09 Kč
- dotace SFŽP ČR                     66 835,29 Kč

Zateplení ZŠ Jana Noháče

logo OPŽP+EU

logo SFŽP