Zateplení budovy OSVD MÚ Břeclav


Obsah projektu

Projekt, realizovaný v letech 2014 - 2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu OSVD MÚ ve městě Břeclav. Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení vodorovných konstrukcí. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca  12 t/rok a k úspoře energie cca 224 GJ/rok. Stavbu provedla společnost VISPO CZ, s.r.o.

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   1 472 179,00 Kč
- zdroje žadatele                      147 218,00 Kč (10 %)
- příspěvek z fondu EU         1 251 352,00 Kč (85 %)
- příspěvek z fondu SFŽP          73 609,00 Kč (5 %)

Neuznatelné náklady na akci činily 722 733,18 Kč.

Zateplení budovy OSVD MÚ Břeclav  Zateplení budovy OSVD MÚ Břeclavlogo OPŽP+EU