Zateplení MŠ Břetislavova Břeclav


Cílem je dosažení úspor spotřebované energie na vytápění objektu mateřské školy, snížení prostupu tepla vnějším pláštěm budovy a výplněmi otvorů ve fasádě. Dosažená úspora povede ke snížení emisí škodlivin v ovzduší.

Obsah projektu
Předmětem je zateplení objektu mateřské školy v Břeclavi. Areál MŠ zahrnuje hlavní budovu včetně přilehlé přístavby. Objekt byl vystavěn na konci 40. let, přístavba v osmdesátých letech. Budovy slouží především pro provoz mateřské školky.

V rámci projektu je předmětem podpory realizace úspor energie v objektu MŠ Břetislavova v Břeclavi. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně zbývajících otvorových výplní a zateplení střešních, resp. stropních konstrukcí.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   1 471 438 Kč
- zdroje žadatele                      429 845 Kč
- dotace FS                              983 727 Kč
- dotace SFŽP                           57 866 Kč

logo OPŽP+EU

logo SFŽP