Břeclav - Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav I. etapa


Cílem projektu bylo vybudování potřebných přípojek pro zázemí dopravního hřiště v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi a projektová dokumentace s přípojkami související.

Obsah projektu
Realizací projektu došlo k naprojektování a následnému vybudování potřebných přípojek pro zázemí dopravního hřiště. V rámci I. etapy tak byla vybudována nezbytná technická infrastruktura, která bude ještě v tomto roce připojena k zázemí dopravního hřiště (učebna, sklad a sociální zařízení). Zázemí je plánováno vybudovat ve 2. pololetí roku 2016. Díky realizaci přípojek a zázemí bude moci vybudované dopravní hřiště komplexně sloužit svému účelu a přímo na místě bude možno vyučovat nejen praxi, ale i tolik potřebnou teorii.

Projekt realizovaný v roce 2016 byl podpořen z Individuální dotace Jihomoravského kraje pro rok 2015 částkou ve výši 379 001,88 Kč.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   454 820,45 Kč
- zdroje žadatele                     75 818,57 Kč
- dotace JMK                        379 001,88 Kč

Zázemí dětského dopravního hřiště, I. etapa

logo JMK