Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Městské policie Břeclav


Obsah projektu
Projekt, realizovaný v letech 2014 - 2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení vodorovných konstrukcí. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca  18 t/rok a k úspoře energie cca 317 GJ/rok. Stavbu provedla společnost STAVBY VANTO, s.r.o.
Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   2 012 310,00 Kč
- zdroje žadatele                      201 231,00 Kč (10 %)
- příspěvek z fondu EU         1 710 464,00 Kč (85 %)
- příspěvek z fondu SFŽP        100 615,00 Kč (5 %)

Neuznatelné náklady na akci činily 1.558.778,40 Kč.

logo OPŽP+EU