Uzavírky komunikací v Břeclavi spojené s obnovou vodorovného dopravního značení


Upozorňujeme občany a návštěvníky města Břeclavi na plánovanou uzavírku ulic Slovácká, Libušina, Boženy Němcové a  Nová v termínu 27. – 28.7.2009 a ulic Dukelských hrdinů, Žerotínova, Šilingrova, Kopečná a Křižkovského v termínu 28. – 29.7.2009 za účelem blokového čištění a následné obnovy vodorovného dopravního značení.

Po dobu trvání uzavírky vozovky držitelům parkovacích karet bude znemožněno parkování v rámci příslušné vymezené komunikaci v místech označených jako vyhrazené parkoviště pro rezidentní a abonentní stání dopravní značkou IP12 kombinovanou s dodatkovou tabulkou „PRO DRŽITELE PLATNÝCH PARKOVACÍCH KARET ZPS BŘECLAV“.

Držitelům platných parkovacích karet ZPS Břeclav nabízíme po dobu trvání uzavírek tyto náhradní lokality k parkování:

 

I etapa. termín 27. – 28.7.2009

Vymezená komunikace: Náhradní lokality:
Slovácká Sovadinova, Husova, Križkovského, Slovácká (za obch. části)
Libušina Husova, Sovadinova, Slovácká (za obch. části), park. před nádražím ČD
Boženy Němcové Husova, Sovadinova, Slovácká (za obch. části), park. před nádražím ČD
Nová Husova, Sovadinova, Slovácká (za obch. části), park. před nádražím ČD

 

II etapa. termín 28. – 29.7.2009

Vymezená komunikace: Náhradní lokality:
Dukelských hrdinů parkoviště u cukrovaru, za Domem kultury a na ul. Sovadinova
Křižkovského parkoviště u cukrovaru, za Domem kultury a na ul. Sovadinova
Žerotínova parkoviště před nádražím ČD a na ul. Husova
Šilingrova parkoviště před nádražím ČD a na ul. Husova
Kopečná parkoviště u cukrovaru, za Domem kultury a na ul. Sovadinova

 

!!! Upozornění: parkování v náhradních lokalitách platí pouze pro držitele platných parkovacích karet ZPS Břeclav v režimu návštěvnického parkování s dopravními značkami IP13c