Užitečné odkazy


Dotace - Zelená úsprorám

Portál veřejné správy

Nahlížení do katastru nemovitostí

Odpadové hospodářství

Ochrana přírody a krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny

Ústřední seznam ochrany přírody a krajiny

Správa CHKO Pálava

Spojení na CHKO Pálava

Krajský úřad Jihomoravského kraje - oddělení ochrany přírody a krajiny

Natura 2000

Biosférická rezervace Dolní Morava

Česká ornitologická společnost

Zemědělský půdní fond

Ministerstvo zemědělství

Krajský úřad Jihomoravského kraje - oddělení zemědělského půdního fondu

Rybářství

Myslivost

Vodní hospodářství

Povodí Moravy

Stavy a průtoky

Radarové informace