V Charvátské nepoteče voda

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav oznamuje, že z důvodu provádění prací na propojení vodovodní sítě v rámci akce „Břeclav - Ch. N Ves, ul. Palackého - dopravní a technická infrastruktura4" bude ve středu 27. března přerušena dodávka vody pro městskou část Charvátská Nová Ves.

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou. Předpokládaná doba odstávky dodávky pitné vody je od 8.00 do 13.00. Dodávka pitné vody bude obnovena ihned po ukončení prací.
Informace o průběhu prováděných úkonů na vodovodním zařízení získáte na telefonním čísle 736 624 354.