Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky   

 

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Zajišťování vidimace listin a legalizace podpisů

Provádění všech úkonů kontaktního místa veřejné správy Czech POINT

Administrativní úkony jako je vedení doručené pošty, pokladny, spisové dokumentace

 

Co od Vás očekáváme?

Středoškolské vzdělání

Osvědčení o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu pro Vás bude výhodou

Praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou, ale rádi uvítáme i kandidáty se

zkušenostmi ze soukromého sektoru a absolventy

ŘP sk. B

Samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti, zdvořilé vystupování

 

 

Co od nás dostanete?

Odpovídající platové ohodnocení

Pružnou pracovní dobu

Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje

Velmi dobré pracovní zázemí

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Závodní stravování a spoustu dalšího

 

Odměňování: dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 7

Předpokládaný nástup: červenec 2024 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Lucie Losová, personalistka

tel. č. 519 311 222

e-mail: lucie.losova@breclav.eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 02 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 29. května 2024 Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr