Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice strážník/strážnice Městské policie Břeclav

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci  

 

Co od Vás očekáváme?

Úplné středoškolské s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské 

ŘP sk. B

Zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající náročné práci strážníka

Zbrojní průkaz sk. D výhodou

Znalost světového jazyka výhodou

Praxe není podmínkou. V případě, že žadatel není držitelem platného Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, je po nástupu do zaměstnání zařazen do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti. Kurz probíhá formou denního studia a náklady s ním spojené hradí zaměstnavatel.

 

Co od nás dostanete?

Náborový příspěvek 50.000,- Kč

Odpovídající platové ohodnocení

Velmi dobré pracovní zázemí

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Stravenky

Finanční příspěvky při dosažení pracovního a životního výročí a při narození dítěte

Finanční odměny nad rámec stanoveného platu dle zákoníku práce

 

Odměňování: Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe pobírá strážník-čekatel nástupní plat odpovídající 5. platové třídě. Po získání Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů  je strážník zařazen do 8. platové třídy dle příslušného nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

Předpokládaný nástup: 1. června 2024

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 30. dubna 2024. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr