Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice sociální pracovník/pracovnice OSPOD odboru sociálních věcí

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Poradenství v oblasti OSPOD

Výkon funkce kolizního opatrovníka

Sledování ústavní a ochranné výchovy

Aktivní vyhledávání ohrožených dětí

Návštěvy dětí a rodiny

 

Co od Vás očekáváme?

Znalost sociální práce, agendy OSPOD

Znalost práce s lidmi v nepříznivé sociální situaci

Znalost práce s dětmi

Orientace v platné legislativě související s výkonem sociálně – právní ochrany dětí

(zákon 359/1999 Sb., vyhl. 473/2012 Sb., zákon 108/2006 Sb.)

VŠ vzdělání v magisterském, bakalářském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Kvalifikační požadavky podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění   

ŘP sk. B

Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v SPOD výhodou

 

Co od nás dostanete?

Odpovídající platové ohodnocení

Finanční odměny

Mentora po dobu adaptačního procesu

Moderní a příjemné pracovní prostředí

Pružnou pracovní dobu

Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje

Velmi dobré pracovní zázemí

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Závodní stravování a spoustu dalšího

 

Odměňování: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. Platové rozpětí třídy 11 je 25.280,- Kč až 37.170,- Kč dle zápočtu dosažené odborné praxe uchazeče. K tomuto základnímu platovému tarifu náleží osobní a zvláštní příplatek. K dané pozici se vážou odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.   

Předpokládaný nástup: srpen 2024 na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 02 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 21. června 2024. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr