Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/vedoucího odboru kanceláře tajemníka

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Řízení, metodické vedení a rozvíjení činností odboru kanceláře tajemníka, který se skládá z oddělení rozvoje, informatiky, vnitřní správy, sekretariátu starosty a právního oddělení

 

Rozsah činností Odboru kanceláře tajemníka

-       Oddělení rozvoje zajišťuje strategické a rozvojové dokumenty města, koordinuje podporu regionálního rozvoje, vyřizuje dotační projekty

-       Oddělení informatiky zajišťuje správu a rozvoj lokální počítačové sítě a metropolitní sítě města Břeclav, spisovou službu a chod podatelny

-       Oddělení vnitřní správy zajišťuje personální a mzdovou agendu, obstarává a organizuje provoz městského úřadu, spravuje vozový park, zajišťuje připravenost města na krizové situace

-       Oddělení sekretariátu vede agendu kanceláře starosty a místostarostů

-       Oddělení právní poskytuje právní pomoc a konzultace v právní oblasti úřadu i příspěvkovým organizacím města

 

Co od Vás očekáváme?

Vysokoškolské vzdělání, v magisterském nebo bakalářském studijním programu  

Časovou flexibilitu, komunikativnost, jednání s lidmi, aktivní přístup k řešení problémů, proaktivitu

Výborné manažerské a organizační schopnosti, praxe ve vedení lidí min. 5 let

Schopnost systematické práce na zkvalitnění služeb úřadu

Orientaci na výkon a kvalitu práce ve svěřených agendách

Zvláštní odborná způsobilost výhodou, ne však podmínkou

Obecnou orientaci v legislativě, zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

ŘP sk. B, velmi dobrá znalost práce na PC

Nehledáme výhradně uchazeče s praxí ve veřejném sektoru, oceníme uchazeče s praxí na manažerské pozici, nebo se zkušenostmi s projektovým a strategickým řízením

 

Co od nás dostanete?

Odpovídající platové ohodnocení

Pružnou pracovní dobu

Příjemné a moderní pracovní prostředí

Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje

Velmi dobré pracovní zázemí

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Závodní stravování

 

Odměňování: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12

Povinnou součástí přihlášky je předložení „Střednědobé vize rozvoje města Břeclav / Městského úřadu Břeclav“ s tematickým zaměřením na agendy, které spadají do činností Odboru kanceláře tajemníka – viz výše. Očekáváme využití veřejně přístupných podkladů (zejména ze stránek města Břeclav), odkazy na aktuální trendy, atd… Předpokládaný rozsah vize 2 strany. Budoucí zaměstnavatel vyžaduje, aby návrh měl formu souvislého textu, nikoliv jen bodové osnovy. Vizi představí uchazeč komisi při výběrovém řízení.

 

Předpokládaný nástup duben - květen 2024 nebo dle dohody s uchazečem

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, termín se prodlužuje do 15. dubna 2024. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

  

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

lustrační osvědčení dle § 9 zákona č. 451/1991 Sb. – týká se pouze narozených před 1.12.1971

vize

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr