Základní informace


Program prevence kriminality

Město Břeclav bylo vyzváno ze strany MV, Odbor prevence kriminality, k možnosti vstupu do programu prevence kriminality na období
r. 2008 – 2011, s možností čerpání vyčleněných dotací, po celou uvedenou dobu, na investiční a neinvestiční akce.

Vedení města rozhodlo o vstoupení do programu prevence kriminality, na základě schválení rady města a zastupitelstva města, pilotními projekty "Bezpečnostní stojany na jizdní kola ve městě Břeclav" a "Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 v Břeclavi".

O průběhu realizace projektů Vás budeme průběžně informovat.