ZM č. 3 dne 16.2.2011


Ve středu 16. února 2011 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 2. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Prodej pozemků na ulici Skopalíkova ve Staré Břeclavi – revokace --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6. Záměr prodeje části pozemku na ulici Bří Mrštíků v Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
7. Prodej pozemků na ulici Břetislavova v Břeclavi na výstavbu garáží --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
8. Prodej bytového domu Mánesova 15 v Břeclavi – revokace usnesení --Zpráva, Příloha č.1 a č.2-- Ing. Krátký (OM)
9. Záměr budoucího prodeje části pozemku pod plánovanou přístavbou obchodního centra na ulici Lidická ve Staré Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
10. Zrušení předkupního práva k pozemku v zahrádkové osadě „Lipínek“ v k.ú. Poštorná --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
11. Záměr prodeje pozemku pod garáží na ulici Na Zvolenci ve Staré Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1 a č.2-- Ing. Krátký (OM)
12. Záměr prodeje části pozemku na ulici Dyjová v Poštorné --Zpráva, Příloha č.1, č.2 a č.3-- Ing. Krátký (OM)
13. Záměr prodeje pozemku – zahrady za RD na ul. Lidická v Charvátské Nové Vsi --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
14. Záměr prodeje části pozemku na ulici Lidická ve Staré Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
15. Prodej pozemku na sídlišti Na Valtické v Charvátské Nové Vsi – prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy --Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
16. Prodej pozemků v areálu bývalého zemědělského družstva (částečně i mimo něj) ve Staré Břeclavi, PK p.č. 2393 a PK p.č. 2394 v k.ú. Břeclav --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
17. Převod bytových jednotek v domě č.p. 875 v k.ú. Poštorná – Gagarinova 2 --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
18. Záměr směny části pozemku pod stávajícím hřištěm v Charvátské Nové Vsi za pozemky ve Staré Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
19. Budoucí výkup pozemku pod stávajícím hřištěm v Charvátské Nové Vsi --Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
20. Záměr prodeje pozemku v obci Ladná --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
21. Budoucí výkup částí pozemků na ulici Na Zahradách pro stavbu cyklostezky --Zpráva, Příloha č.1 a č.2, Příloha č.3, Příloha č.4-- Ing. Krátký (OM)
22. Prodej pozemku na ulici Mánesova v k.ú. Břeclav --Zpráva, Příloha č.1, č.2 a č.3-- Ing. Krátký (OM)
23. Záměr prodeje pozemku pod garáží v lokalitě u Jánského dvora v k.ú. Břeclav --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
24. Žádost o bezúplatný převod pozemku u bytových domů na sídlišti Na Valtické v k.ú. Charvátská Nová Ves --Zpráva, Příloha č.1 a č.2-- Ing. Krátký (OM)
25. Prodej části pozemku u bytového domu na ulici Tylova v Poštorné --Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
26. Prodej pozemku u areálu bytového družstva DYJE, stavební bytové družstvo, na ulici Bratislavská v Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
27. Prodej pozemků u společnosti M-1 centra s.r.o. na ulici Lidická v Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
28. Prominutí pohledávky na nájemném za obchodní společností Bytový dům s.r.o. --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
29. Záměr prodeje pozemku u bytového domu na ulici Na Pěšině v Břeclavi --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
30. Prodej pozemků v lokalitě Pastvisko v Břeclavi – prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
31. Záměr prodeje části pozemku v lokalitě na Rovnici v Poštorné --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
32. Schválení tajemníků výborů zastupitelstva města --Zpráva-- MUDr. Ryšavý (OKT)
33. Uzavření – Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace akce Integrovaného plánu rozvoje města Břeclavi – zóna Valtická. Úprava kapitoly č. 9 a č. 12 --Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3-- Ing. Parolek (ORS)
34. Vyřazení dílčí změny i.č. 10.01 z projednávání změny č. 10A územního plánu SÚ Břeclav --Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2-- Ing. Krátký (ORS)
35. Ukončení pořizování změny č. 11 územního plánu SÚ Břeclav --Zpráva, Příloha č.1-- Ing. Krátký (ORS)
36. Měsíční odměny a příplatky za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněnému místostarostovi města Břeclavi dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů --Zpráva-- MUDr. Ryšavý (OKT)
37. Připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ --Zpráva-- Ing. Parolek (OKT)
38. Záměr pronájmu pozemku pod budovou na sídlišti Na Valtické v Charvátské Nové Vsi --Zpráva, Příloha č.1--

Ing. Krátký (OM)

39. MSK Břeclav, stolní tenis - źádost o uvolnění části dotace na rok 2011 --Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3-- RNDR. Miloš Petrů
40. Smlouva o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace - Oblastní charita Břeclav - r.2011 --Zpráva, Příloha č.1-- MUDr. Oldřich Ryšavý
41. Smlouva o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace - Remedia Plus o.p.s. - r.2011 --Zpráva, Příloha č.1-- MUDr. Oldřich Ryšavý

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi