2. kolo volby prezidenta ČR - 27. 1. - 28. 1. 2023

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo obdrží voliči přímo ve volebních místnostech. Všichni voliči musí po příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky. K tomu potřebujete mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. jiný cestovní doklad. Bez platného dokladu totožnosti Vám nebude umožněno volit.
Rozvržení volebních okrsků dle ulic zůstává zachováno, avšak u okrsku č. 10 dochází ke změně volební místnosti. Místo Obchodní akademie, Smetanovo nábřeží 1224/17, budou moci občané s trvalým pobytem na ul. Národního odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo nábř. číslo orientační 1 -24, J. Palacha, Žerotínova a Jiráskova volit v budově Střední průmyslové školy Edvarda Beneše Břeclav na nábř. Komenského 1126/1 – vchod z ulice Bří Mrštíků.