Aktuality

 • Výzva vlastníkům technické nebo dopravní infrastruktury

  MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování zahájil pořizování Šesté úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Břeclav, a to v souladu se stavebním zákonem. Aktualizace se týká správního území těchto obcí: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice a Zaječí.
  Celý článek
 • Krátkodobá odstávka webu města

  Dnes. tj v úterý 9. 4. 2024 v době od 20:00 do 00:00 proběhne plánovaná údržba infrastruktury datového centra. V tuto dobu může dojít ke  krátké nefunkčnosti našich webových stránek v řádu jednotek minut. Děkujeme za pochopení!

   

  Celý článek
 • Břeclav nabízí pozemek pro sociální služby

  Pozemek v ulici Hájová v Poštorné, na kterém se v minulosti plánovala výstavba Domu s pečovatelskou službou, nabídne město k prodeji. Ovšem s podmínkou, že na něm budoucí majitel bude minimálně dvacet let poskytovat sociální služby. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli břeclavští zastupitelé.
  Celý článek
 • Začíná blokové čištění ulic

  V polovině dubna začne v Břeclavi blokové čištění ulic.

  Kdy se bude pracovat právě u vás? V přiložené tabulce najdete termín instalace dopravního značení, které vás na blížící se blokové čištění upozorní, ale také termín samotného metení.

  blokové pdf.pdf

  Celý článek
 • Změny v zákoně o ochraně ovzduší

  V důsledku změn ustanovení § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), nebude orgán ochrany ovzduší na úrovni obecních úřadů obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“) od 1. 7. 2024 vydávat závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání staveb stacionárních zdrojů a činností neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (tzv. nevyjmenované zdroje).

  Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče dále upozorňuje všechny vlastníky kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5), které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění, že s účinností od 1. 9. 2024 začne platit zákaz provozu těchto zařízení v rodinných domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinou rekreaci. V ostatních objektech platí tento zákaz již od 1. 9. 2022.

  Současně upozorňujeme provozovatele na plnění povinností dle § 17 odst. 1, písm. h) zákona o ochraně ovzduší, a to provádění pravidelně, nejméně jednou za 3 roky, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato kontrola musí být provedena odborně způsobilou osobou. Seznam odborně způsobilých osob je dostupný na adrese https://ipo.mzp.cz/.

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností má pravomoc požadovat pro provozovatelích spalovacích stacionárních zdrojů dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích.

  Na výměnu nevyhovujících kotlů poskytuje Ministerstvo životního prostředí podporu z fondů EU prostřednictvím kotlíkových dotací Domácnosti s nižšími příjmy – kotlíkové dotace – SFŽP ČR (sfzp.cz). Ostatní majitelé nemovitostí s neekologickým vytápěním mohou na pořízení nových zdrojů využít dotaci z programu Nová zelená úsporám Ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám – SFŽP ČR (sfzp.cz).

   

  Celý článek
 • Uzavření sběrného místa a sběrného dvora o Velikonocích

  V sobotu 30. března bude zavřeno sběrné místo na ulici Hájová i sběrný dvůr firmy AVE na ulici Sovadinova -ten bude uzavřen také v pondělí 1. dubna.

   

  Celý článek
 • Výlukové jízdní řády MHD

  Vzhledem k tomu, že od 2. 4. 2024 do 29. 4. 2024 bude zcela uzavřena ulice Díly v Poštorné, dotkne se tato uzavírka i trasy linek městské autobusové dopravy a obsluhy autobusových zastávek Nádražní, PKZ a Tovární čtvrť.
  Celý článek
 • V Charvátské nepoteče voda

  Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav oznamuje, že z důvodu provádění prací na propojení vodovodní sítě v rámci akce „Břeclav - Ch. N Ves, ul. Palackého - dopravní a technická infrastruktura4" bude ve středu 27. března přerušena dodávka vody pro městskou část Charvátská Nová Ves.
  Celý článek
 • Břeclav čekají dvě rekonstrukce, které ovlivní dopravu

  U železničního přejezdu Na Valtické již začaly přípravy k jeho rekonstrukci. Ta si vyžádá částečné omezení dopravy. Od úterý 2. dubna budou muset řidiči počítat s tím, že doprava bude v místě řízena semafory a jezdit se bude kyvadlově. Dělníci už v místě chystají malý bypass, přes který se bude železniční přejezd objíždět.

  Přestože železniční trať z Břeclavi do Lednice je dnes využívána pouze jako rekreační, Správa železnic má povinnost každý železniční přejezd na křížení se silnicí první třídy zabezpečit závorami. K tomu dojde k celkové rekonstrukci přejezdu a také úpravám v křižovatce.

  „Vymínili jsme si, že do rekonstrukce Správa železnic zařadí také výstavbu chodníku vedle železničního přejezdu a přechodu pro chodce pro větší bezpečnost lidí přecházejících přes trať ze čtvrti Habrová seč či z Tovární kolonie,“ popsal břeclavský starosta Svatopluk Pěček výsledek dohody s investorem.

  Opravy by měly trvat do 29. dubna. Vyžádají si uzavření příjezdu do ulice Díly. U areálu PKZ Keramiky vznikne provizorní okružní křižovatka, kterou budou využívat i autobusy MHD k otáčení.

   

  Bezprostředně po Velikonocích začne také rekonstrukce ulice Národních Hrdinů, a to v úseku od mostu přes Dyji až po křižovatku s náměstím T. G. Masaryka. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem, chce v úseku položit nový povrch. Ten stávající je již na hranici životnosti.

  Pracovat se bude ve dvou úsecích, které dělí křižovatka s ulicemi Veslařská a U Stadionu. Tato křižovatka bude po celou dobu oprav průjezdná tak, aby se auta mohla dostat do ulic za koupalištěm, případně do areálu cukrovaru.

  Většinově ale bude doprava odkloněna na objížďku. Osobní vozidla přijíždějící ze směru od Hodonína, pojedou po ulicích Sovadinova a 17. listopadu až na náměstí T. G. Masaryka. Opačným směrem povede objížďka z náměstí až na kruhový objezd u hlavní pošty, dále pak po ulici Stromořadní a Na Zahradách až na Sovadinovu.

  Nákladní doprava bude opravovaným úsekem projíždět kyvadlově.

  Oprava by měla trvat 14 dní, tedy od 4. do 20. dubna. Autobusy MHD po tu dobu nebudou obsluhovat zastávku Břeclav - Cukrovar.

  Celý článek
 • Podpořte židovskou obřadní síň v soutěži

  Podpořte rekonstrukci židovské obřadní síně v soutěži NEJLÉPE OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. 👇

  Hlasování startuje právě dnes a uzavře se 31. března. Zasláním SMS zprávy pomůžete obřadní síni získat cenu veřejnosti.

  ❗️Hlasovat je možné formou SMS zprávy ve tvaru PAMATKA 3 odeslanou na telefonní číslo 736 301 599. ❗️

  Bližší informace o soutěži najdete na https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.asp.

   

  Celý článek
 • Oprava mostu převede dopravu na provizoria

  Čtvrt miliardy korun investuje Ředitelství silnic a dálnic do výstavby nového mostu přes odlehčovací rameno Dyje v Poštorné. Původní most z 50. let minulého století, který je na hranici životnosti, čeká demolice. Hustý provoz na průtahu městem bude po dobu výstavby nového mostu vedený přes přistavené mostní provizorium.
  Celý článek
 • ŘSD představilo podobu obchvatu

  Kruhový objezd u Fosfy, samostatný nájezd od Lanžhota, několik stykových křižovatek s levým připojením, jaké lidé znají například z křižovatky u výjezdu od Aqualandu v Pasohlávkách. I to jsou novinky, které jsou zapracované do budoucí podoby obchvatu a které včera zástupci Ředitelství silnic a dálnic poprvé v nové vizualizaci představili Břeclavanům.
  Celý článek