Prohlášení o přístupnosti

Město Břeclav se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.breclav.eu. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže. Níže uvedený obsah není přístupný:

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu "alt".
  • Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu .docx, .xlsx nebo .pptx
  • Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány do formátu .zip

Prohlášení bylo vypracováno dne 2023-03-28.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Chcete-li nás informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napište zprávu na emailovou adresu posta@breclav.eu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Digitální a informační agenturu, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7, e-mail: posta@dia.gov.cz

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - info@webprogress.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických záležitostí.