Vybíráme
Poslední články

Občanské průkazy

Stav vyřizovaných dokladů - občanské průkazy    Žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, které...

 

Cestovní doklady

Stav vyřizovaných dokladů - cestovní doklady Žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat...

 

Zákaz rozdělávat nebo udržovat oheň, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a zákaz používání zábavné...

 

DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU břeclavských mateřských škol   ČERVENEC  1.7. - 31.7.2015...

 

Odbor rozvoje a správy Městského úřadu Břeclav vydal ve čtvrtek 21. 5. 2015 stanovisko ke konání akce na veřejném prostranství. Akci...

 
Archiv