30 milionů do internetu ve školách

Téměř 30 milionů korun letos město nasměruje do kvalitního internetového připojení v břeclavských základních školách. Díky této nákladné investici se moderního zasíťování dočkají hned čtyři městské objekty – ZŠ Na Valtické, ZŠ Jana Noháče ve Staré Břeclavi a obě budovy ZŠ Kupkova.

Město už vypsalo výběrové řízení na dodavatele. Jeho práce bude spočívat zejména ve výměně rozvodů kabeláže datové sítě ve školách, čímž dojde ke kompletnímu zasíťování učeben a kabinetů vyžadujících napojení informačních technologií, k vytvoření přípojných míst Wi-Fi systému a k optimalizaci aktivních prvků.

„Přijít do hodiny a nevědět, jestli bude internet funkční, či nikoliv, je značně omezující pro učitele i žáky a vymyká se to standardům roku 2023. Proto jsme se rozhodli, že tato velká akce bude pro letošní rok ve školství prioritou,“ zdůvodňuje místostarosta pro školství Petr Vlasák nutnost investice, která učitelům umožní mimo jiné i používat moderní pomůcky, jež kvůli nefunkčnímu internetu dosud ležely ladem.

Město konektivitu škol zapojilo do žádostí o dotace z IROP. Oficiální stanovisko ministerstva ještě nemá, vzhledem k důležitosti se ji ale rozhodlo podpořit případně i z vlastního rozpočtu.

Do IT technologií investuje Břeclav dlouhodobě. „Souvisle pracujeme na digitalizaci agend města. Krom systému správy městského majetku a zakázky na zkvalitnění internetového připojení ve školách soutěžíme také dodávky výpočetní techniky pro radnici. Vše elektronicky,“ komentuje místostarosta pro oblast investic Jakub Matuška.