Práh pomáhá duševně nemocným i v Břeclavi


práh JM.png Od července 2016 působí na Břeclavsku terénní tým organizace Práh jižní Morava, z.ú., která již sedmnáct let v Jihomoravském kraji podporuje lidi s duševním onemocněním při jejich začleňování do běžného života.

Sociální pracovníci z týmu dochází za potřebnými domů a koordinují ve spolupráci s dalšími odborníky péči podle jejich individuálních potřeb. Kromě přímé práce s klienty a jejich blízkými se tým soustředí na snížení míry stigmatizace osob s psychiatrickou diagnózou. Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro odborníky i širokou veřejnost.
Terénní tým Břeclav se zapojí do celorepublikové akce Dny duševního zdraví promítáním dokumentů o lidech, kteří se s podporou různých služeb Prahu vrátili do běžného života. Promítání s názvem Překročili jsme Práh se uskuteční v břeclavské Cyklosféře v úterý 10.10. v 18 hod.
Dále terénní tým chystá výstavu komiksu Isaac v úzkých švédského autora Adriana Malmgrena, jehož mladý hrdina se potýká s duševní nemocí a najde sílu vyhledat pomoc. Vernisáž v pondělí 23. 10. od 17 hod v Městské knihovně v Břeclavi doprovodí beseda s peer konzultantkou Prahu Silvií Chrudinovou.
V úterý 16. 10. terénní tým Břeclavsko otevře bezplatné pravidelné svépomocné skupiny pro neformální pečovatele, tedy ty, kdo podporují své blízké s chronickým duševním onemocněním. Maximálně deset účastníků se bude scházet v pondělky 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11. od v 17.00 do 18.30 hodin na adrese Národních Hrdinů 43 v Břeclavi.
Další podpůrná skupina vytvoří prostor pro zájemce o službu a klienty, aby se dokázali podívat se na svou situaci z jiného úhlu, pojmenovat své potřeby a získat přátele. Budou probíhat i vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky a úředníky s cílem posílit jejich kompetence poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a spolupracovat s dalšími složkami péče.
Další informace o terénním týmu Břeclav a jeho práci poskytne Bc. Romana Gottwaldová, metodik centra Břeclav a vedoucí terénního týmu Břeclav, e-mail: romana.gottwaldova@prah-brno_cz, 730 518 277.