Vyhlášení 2. kola dotačního titulu Podpora činností v sociální oblasti


Město Břeclav vyhlášení 2. kola dotačního titulu Podpora činností v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi v roce 2021 (mimo služby v Minimální síti ORP Břeclav). Příjem žádostí od 19.07.2021 do 02.08.2021.

Potřebné dokumenty naleznete zde

P3 - Podpora činností v soc. oblasti - vyhlášení, žádost a vyúčtování