Záznam ze zastupitelstva města


Občanům je nyní k dispozici záznam z jednání zastupitelstva města, které proběhlo 20. května. 

 Záznam naleznete na Youtube kanálu města: https://www.youtube.com/channel/UCwld_n9510nz4bi1Ste0kvQ?view_as=subscriber