Alarmující výsledky měření rychlosti při vjezdech do Břeclavi

Z výsledků orientačního měření Městské policie Břeclav vyplynulo někdy až trojnásobné překračování maximální povolené rychlosti ve městě. Na příjezdech do města Břeclavi na ulicích Lednická a Bratislavská bylo změřeno celkem 481 258 vozidel, nejvyšší povolenou rychlost překročila téměř polovina z nich.

Ve sledovaném období od 15. listopadu 2019 do 29. ledna tohoto roku provedla Městská policie Břeclav na ulicích Lednická a Bratislavská orientační měření rychlosti.

Na ulici Lednická bylo změřeno 186 279 vozidel, přičemž povolenou rychlost překročilo 70 448 z nich (37,8%). Z měření dále vyplynulo, že 158 vozidel zde překročilo rychlost více než 100 km/h.

Obdobně měření proběhlo i na ulici Bratislavská, kde bylo změřeno 294 979 vozidel, přičemž povolenou rychlost zde překročilo 166 032 z nich (56,3%). I zde se prokázalo překročení rychlosti větší než 100 km/h, a to v 484 případech.

V koaličním programovém prohlášení je jedním z bodů příslib, že vedení města zvýší bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města. Z tohoto důvodu bylo toto kontrolní měření zadáno. 

Uvedená dopravní analýza vznikla na základě orientačního měření. Znamená to, že nebyly udělovány žádné pokuty a sankce za překračování rychlosti. Cílem akce bylo získání podkladů pro další rozhodování vedení města o opatřeních, která mají vést k větší bezpečnosti na silnicích.