Aplikace Záchranka upozorní i na krizové situace

Aplikaci Záchranka si do svých telefonů nainstalovalo již více než 1 000 000 uživatelů. Systém každý den využívá k přivolání Zdravotnické záchranné služby či Horské služby na 50 volajících. Nyní navíc upozorní uživatele na nenadálé krizové situace.

„Je to aplikace, která vznikla na jižní Moravě a nejen proto jsem rád, že jsme první kraj, který umožní svým občanům ji využívat na území celého regionu,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Na jaře roku 2019 byla do systému Záchranka zavedena nová funkcionalita Systém varovných hlášení, která umožňuje efektivní komunikaci se všemi uživateli aplikace, kteří mají zvolen svůj “domácí region“. Bez nutnosti sledovat polohu uživatelů je tak získána databáze těch, kteří chtějí být v krizové situaci varováni. Tuto novou funkcionalitu rozhodla Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 27. ledna 2020 objednat od poskytovatele.

„Při velkých krizových situacích je linka 155 výrazně přetížená. Pokud ale člověk obdrží na telefon notifikaci s informací o události včetně toho, jak se má chovat, navíc s odkazem na krizový portál města nebo kraje, může se problematickému místu vyhnout. Jedná se o logické spojení funkcí mobilní aplikace, která tak již neslouží jen pro kontaktování tísňové linky, ale i pro reverzní komunikaci od záchranného systému směrem k občanům,“ říká Jana Kubalová, náměstkyně pro krizovou připravenost a vzdělávání ZZS Jihomoravského kraje. Systém digitálního varování budovaný aplikací Záchranka je propojen také s aplikací Mobilní rozhlas. V případě odeslání nouzového varování do aplikace Záchranka jsou o události informováni také všichni uživatelé Mobilního rozhlasu na daném území.

Aplikace Záchranka je ke stažení zdarma. Pro přihlášení do systému varování stačí uživateli aplikace v sekci „Informace“ u varovných upozornění zkontrolovat, zda je Brno zvoleno jako sledovaný region. Více informací je na www.zachranka.app