Apollónův chrám

Apollónův chrám se nachází na návrší na břehu Mlýnského rybníka. Tuto empírovou stavbu začal stavět na pokyn knížete Jana I. Josefa z rodu Lichtenštejnů architekt Josef Kornhäusel v roce 1817, dokončil ji však Josef Franz Engel v roce 1819. Základem stavby je terasa, kterou nese osm dórských sloupů. V jejím středu najdeme půlkruhový výklenek, v němž je na největším reliéfu z celého Lednicko-valtického areálu znázorněn průvod antických nymf a amoretů doprovázejících Apollóna, antického boha slunce a světla. Apollón má na hlavě vavřínový věnec a stojí na slunečním voze taženém čtyřmi koňmi. Tento vzácný reliéf, jehož autorem je Johann Martin Fischer, byl původně umístěn v Chrámu Slunce, který dříve stával v lednickém zámeckém parku. Z vyhlídkové terasy s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém schodišti, je krásný rozhled po krajině do všech světových stran. Z vyhlídky uvidíte mj. Pálavu se zříceninou Děviček a Sirotčím hrádkem, Lednické rybníky, okolní vesnice a obce a v neposlední řadě také mnoho lichtenštejnských staveb, např. Rybniční zámeček, Kolonádu (Reistnu), Nový dvůr, Hraniční zámeček, minaret, lednický zámek, poštorenský kostel či věž břeclavského zámku.