Apollónův chrám


apolloApollónův chrám se nachází na návrší na břehu Mlýnského rybníka. Tuto empírovou stavbu začal stavět na pokyn knížete Jana I. Josefa z rodu Lichtenštejnů architekt Josef Kornhäusel v roce 1817, dokončil ji však Josef Franz Engel v roce 1819.