Asociace měst pro cyklisty dává Břeclav za vzor

V závěru dubna se v Praze uskutečnila výroční valná hromada Asociace měst pro cyklisty, na které byla jako příklad dobré praxe uvedena Břeclav.

V krátké prezentaci byly ukázány již existující cyklostezky a cykloopatření (cyklistické pruhy, piktogramy označující trasy pro cyklisty), byly představeny oblíbené cykloakce (Rozšlapme Břeclav, Otvírání Lichtenštejnských stezek, Do práce na kole), zmíněna byla také dobrá spolupráce města s Povodím Moravy a Lesy ČR. Nechyběla ani parkovací věž na kola a další stavby, které chce město pro cyklisty realizovat v nejbližší době (další asfaltové stezky na hrázích a propojení městských částí pro cyklodopravu, cyklostezka na Bratislavské ulici, spolupráce s Kosticemi a Lanžhotem na společných cyklostezkách).

"Jsem rád, že si Asociace měst pro cyklisty vybrala za pozitivní příklad právě Břeclav. Kolo k životu Břeclavanů neodmyslitelně patří a radnice se snaží trvale zlepšovat podmínky pro cyklisty pro jejich bezpečné cestování po městě. Věřím, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu," uvedl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.

Břeclav na kole.jpg